FW: Traffic restriction

Please be advised that the C42C, at Raxton Farm will be subject to spped restriction of 30mph with traffic lights for 1 day on 04 November to allow safe access during Openreach works.
Please see attached map.

Regards
Paul Wilson Technical Assistant Formartine Area Office 29 Bridge Street Ellon AB41 9AA

_____
This e-mail may contain privileged information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this e-mail in error, please accept our apologies and notify the sender, deleting the e-mail afterwards. Any views or opinions presented are solely those of the e-mail’s author and do not necessarily represent those of Aberdeenshire Council.
Dh’fhaodadh fiosrachadh sochaire, a tha a-mhàin airson an neach gu bheil am post-dealain air a chur, a bhith an seo. Ma tha thu air am post-dealain fhaighinn mar mhearachd, gabh ar leisgeul agus cuir fios chun an neach a chuir am post-dealain agus dubh às am post-dealain an dèidh sin. ’S e beachdan an neach a chuir am post-dealain a tha ann an gin sam bith a thèid a chur an cèill agus chan eil e a’ ciallachadh gu bheil iad a’ riochdachadh beachdan Chomhairle Shiorrachd Obar Dheathain.
www.aberdeenshire.gov.uk < www.aberdeenshire.gov.uk>
_____

— This email has been checked for viruses by AVG. www.avg.com